Gymnasieelever Eva Vejrup Holtsmark, Cajsa Golodnoff og Jeppe Aakrog Sørensen med bogen

Gymnasieelever Eva Vejrup Holtsmark, Cajsa Golodnoff og Jeppe Aakrog Sørensen med bogen "Dronningens Nye Klæder". Foto: Gry Brøndum

Dansk kultur modarbejder kvinder i ledelse

Vores sønner og døtre har ikke de lige muligheder for at få indflydelse, som vi går og tror. Bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen fra Charlottenlund er med-forfatter til en ny bog, der vil sparke til den danske selvforståelse af balancen mellem kønnene.

Af
Gry Brøndum

"Er det rimeligt, at en stor del af samfundet ikke får lige muligheder?" spørger bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, hvis karriere som skibsreder hos A.P. Møller Mærsk med udstationeringer i Storbritannien, Østen og USA har givet ham et solidt fundament som kaptajn for vækst i bl.a. energi-sektorens bestyrelser.

Nu vil han som med-forfatter til bogen "Dronningens Nye Klæder" opfordre politikere, ledere, skoler og institutioner til at gentænke måden vi ser mænd og kvinder på:

Vi mister talent

"Jeg tror, at vi mister en masse muligheder - en masse talent ved ikke at inkludere begge køn i beslutningsprocesserne."

Og når Thomas Thune Andersen efterlyser mere diversitet, så handler det ikke om at skole flere kvinder til at opføre sig som mænd, men tværtimod om at anerkende, at feminine tilgange kan have lige så stor værdi som maskuline.

Empatiske ledere

"Hvad er en succesrig Team Leader?" spørger han:

"Det er hende eller ham, der kan få alle på et hold til at spille sammen. Man identificerer deres styrker ved at få folk på banen og i spil. Og så kommunikerer hun eller han, så holdet er selvkørende. Er det en traditionel maskulin lederstil? Nej, det mener jeg ikke."

"Jeg tror på, at et hold med lige dele af mænd og kvinder skaber bedre dynamik og mere robuste beslutninger," siger Thomas Thune Andersen:

Kvinder forbereder sig mere

"Internationale undersøgelser viser, at et generelt feminint træk er, at man forbereder sig bedre. En kvinde vil eksempelvis sige: Jeg har ikke læst alle siderne, så derfor er jeg ikke klar til at tage diskussionen endnu."

"Når der er een, som på den måde agerer anderledes i en gruppe, bliver hun let isoleret. Men får man to-tre kvinder ind i en bestyrelse, så hæver det standarden for hele bestyrelsens arbejde: For så vil mændene også agere anderledes."

Skriv jobopslag med nye ord

I virksomhederne foreslår Thomas Thune Andersen derfor, at vi kommer i gang med at se nærmere på det sprog, der afspejler værdierne i rekrutteringen af folk:

"Hvad skriver vi i jobopslag? Sætter vi fokus på ting, der i særligt grad appellerer til mennesker drevet af maskuline værdier, og som kan være med til at afskrække mere feminint drevne mennesker fra at søge stillinger?"

"Vi skal i det hele taget sætte mere fokus på, hvad det faktisk kræver at gøre et job, frem for, hvad det kræver at få det."

"I et job-interview vil en kvinde måske udtale sig mere moderat om sine kvalifikationer, og så er det mit job at afsøge, om hun faktisk har de kvalifikationer, vi leder efter, frem for at udpege en mand, fordi han utvetydigt sætter de rette ord på sine meritter i forhold til stillingen."

Mænd skal på barsel

En anden faktor, som holder kvinderne tilbage i Danmark, er familiebalancen, som traditionelt bliver kvindens ansvar i rollen som primær omsorgsperson.

Derfor går Thomas Thune Andersen ind for øremærket barsel til mænd:

"Når en mand tager barsel, så gør vi ham til en rollemodel hos Lloyds i Storbritannien."

Danske kvinders barsel skaber en livslang rolle, der sætter mødre tilbage på karrieresporet, fordi de har ekstra-ansvar for børnene, samtidig med, at det præger sønner og døtres syn på, hvad en mor og far og deres indbyrdes ansvar er.

Det syn på kvinder gennemsyrer vores sprog om drenge og piger gennem hele opvæksten, og svækker både kvinder og mænd, som via deres kønsrolle får færre muligheder for at spille på den omsorgsfulde bane.

Løb som en pige

Og mens vi er ved den tidlige prægning af mænd og kvinder i Danmark, så har vi på ingen måde afskaffet mandsdominerede normer: Bare at se Youtube videoen "Run like a Girl", foreslår Thomas Thune Andersen:

Her beder man små piger om at "løbe som en pige". Og budskabet med videoen er klart: En pige løber ikke fjantet, fordi hun er pige. Det gør hun, fordi hun på et tidspunkt lærer, at sådan gør "piger" - og at det i øvrigt er fjollet.

Se Run like a Girl på Youtube

Diversitet er en værdi

På bestyrelsesformandens kontor hos Lloyds Register i Hellerup hænger et lille oliemaleri sirligt malet af den tidligere skibsreders oldefar.

Oliemaleri af Axel Johansen, Thomas Thune Andersens oldefar, 1924.

Oliemaleri af Axel Johansen, Thomas Thune Andersens oldefar, 1924.

"Der er forskellige tidspunkter i beslutningsprocesser, som kalder på forskellige værdier", siger Thomas Thune Andersen; og man kan levende forestille sig, hvordan tonen på det lille skib på maleriet er anderledes, når reb skal kvajles og lækager tætnes, inden søgang og eventuelt stormvejr venter forude.

"Een af barrierne for at vi i Danmark får lige så mange kvinder som mænd i ledelsen er, at vi skal lære at prioritere diversitet som en værdi."

Vi kan lide hurtige beslutninger

"Vores styrke i Danmark er, at vi har en stor klarhed i vores roller og systemer og derfor en hurtighed i forhold til at træffe beslutninger, som vi godt kan lide".

Men når vi arbejder langsigtet, kan den kvindelige tilgang til for eksempel forberedelse blive afgørende, og derfor må vi med et klassisk Mærsk-udtryk vise "rettidig omhu" ved at sikre diversitet i beslutningsprocesserne:

- Men fremtiden kræver evne til at lytte

"Hvis vi skal skabe mere diversitet på ledelsesgangen, så kræver det en større investering af tid, engagement og lyst til for alvor at lytte til hinanden", siger Thomas Thune Andersen, som ikke er i tvivl om, at det vil komme til at gavne både den økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinje:

"Vi er på vej ind i en verden, hvor vi bliver nødt til det".

FAKTA

  • Cirka hver ottende leder i Danmark er en kvinde. På World Economic Forums liste over kvinder i ledelse i verdens lande, ligger Danmark på en 95. plads.
  • 60% af lederne i Danmark er enten uddannet cand.oecon, cand. merc. eller cand. polyt; altså inden for økonomi, virksomhedsledelse eller ingeniørkunst - kun 30 ud af 100 studerende på disse studier er kvinder.
  • Danske fædre har den laveste barselsandel på 10% sammenlignet med de øvrige nordiske lande. I Sverige tager 27% af mændene barsel. Statistikken har ikke rykket sig i 20 år.
  • I Danmark tjener kvinder med børn op til 20% mindre end kvinder uden børn.

Fra bogen "Dronningens nye klæder - Den danske myte om kønsdiversitet

Publiceret 05 September 2019 09:00