Gentofte borgere fører på sundhed viser sundhedsbarometer, der kårer Gentofte Kommune som landets sundeste kommune.

Gentofte borgere fører på sundhed viser sundhedsbarometer, der kårer Gentofte Kommune som landets sundeste kommune.

Gentoftes borgere kåret som landets sundeste

Hvem er sundest i landet her? Det er borgerne i Gentofte Kommune målt på alt fra fysisk akvititet, cigaret-forbrug og levetid til læge adgang og sukkersyge, viser ny sundhedsbarometermåling fra Dagens Medicin.

Af
Gry Brøndum

Der er trængsel på cykelstier og fortov en almindelig september søndag formiddag på Strandvejen i Hellerup. Det er store flokke af løbere og mænd i spandex på dyre cykler, der farer forbi. Også på tennisbanen er der gang i den. Og på legepladsen. Og ved badebroen og på Øresund, hvor roere og sejlere er på vandet.

Og med dette billede af aktive borgere i byrummet er det måske ikke så overraskende, at borgerne i Gentofte nu kan prale af, at de lever landets sundeste liv.

Det viser det nye såkaldte Sundhedsbarometer, som nyhedsbrevet Kommunal Sundhed og Dagens Medicin står bag, og som blev offentliggjort i går tirsdag, med sit overblik over landets kommuners sundhed målt på i alt 38 indikatorer.

Lægedækning, vægt og sukkersygetal

Målepunkterne tæller alt fra lægedækningen i kommunerne, andelen af borgere med overvægt eller sukkersyge, andelen af fysisk aktive samt en lang række andre forhold såsom uddannelsesniveau, erhvervsfrekvens og indtægtsforhold.

Resultatet glæder formanden for kommunens Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg, Bente Frimodt-Møller (K):

Høj uddannelse gavner sundhed

"At blive kåret til landets sundeste kommune ser jeg som et stort skulderklap til Gentoftes borgere, der i høj grad prioriterer en sund og aktiv livsstil for sig selv og deres familier. De er generelt gode til at reagere tidligt på sygdomstegn og er lydhøre over for forebyggelsestiltag og gode råd om sundhed", siger Bente Frimodt-Møller.

Barometeret bygger på nogle af de samme årsagssammenhænge, som blandt andet Sundhedsstyrelsen og forskellige forskere tidligere har peget på: At ressourcestærke borgere, der er højt uddannet, også klarer sig godt sundhedsmæssigt.

Gentoftes fattigste er ikke bedre stillet end i andre kommuner

Sundhedsudvalgsformanden Bente Frimodt-Møller medgiver, at de socioøkonomiske forhold har stor betydning for sundhedstilstanden i kommunen.

Men hun mener ikke, at de bærer hele forklaringen. Som eksempel fremhæver hun, at de 25 % af borgerne i Gentofte der tjener mindst, har samme indkomst som samme gruppe set på landsplan.

Gentofte Kommune investerer i aktiv livsstil

Gennem årene har Gentofte Kommune investeret kraftigt i at give alle borgere en sund livsstil. For eksempel indførte kommunen en times obligatorisk leg og bevægelse dagligt for alle børn og unge året inden skolereformen tog emnet op.

Kommunen har også løbende moderniseret haller og idrætsanlæg for at give alle mulighed for en aktiv fritid.

Gratis psykologhjælp til Gentoftes unge

Ungeområdet er et sted, hvor Gentofte Kommune lige nu sætter ekstra ind.

Her er der indført gratis psykologhjælp, og et opgaveudvalg af borgere og politikere ser på, hvordan man kan knække kurven for unges brug af rusmidler.

"Det er naturligt for os at inddrage vores borgere i arbejdet med at hæve sundheden der, hvor der er nogen, der halter efter. Vi ved, at det skaber mere motivation og bedre muligheder for varige resultater", siger Bente Frimodt-Møller:

"Og så vil vi da også gerne holde fast i den flotte førsteplads på sundhedsbarometeret."

Sundhedsbarometeret er lavet af Dagens Medicin og nyhedsbrevet Kommunal Sundhed og bygger på tal fra Danmarks Statistik, Sundhedsstyrelsen/SDU, Sundhedsdatastyrelsen, Undervisningsministeriet samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Hvad måler sundhedsbarometeret på?

Publiceret 11 September 2019 13:47