Søgårdsskolen er en skole for børn i Gentofte med særlige behov

Søgårdsskolen er en skole for børn i Gentofte med særlige behov

Fritidsklubben på Søgaardsskolen var for dyr: Nu får forældre op mod 1,7 millioner retur

Søgårdsskolens fritidstilbud har opkrævet for mange penge for de større elever. Gentofte Kommune returnerer derfor penge for de sidste tre år, og det får ingen konsekvenser for GFO'ens børn med særlige behov.

Af
Gry Brøndum

"Det var en fejl" konstaterede borgmester Hans Toft ved seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvorefter op til tre års for høj indkrævning af månedlig klub-pris for de større børn i GFO Søgården nu kommer til udbetaling.

Søgårdsskolens GFO er fritidsdelen af Gentofte Kommunes specialskole i folkeskoleregi rettet mod elever med særlige behov. Der går i alt 115 elever på skolen, elever, som har indlæringsvanskeligheder, autisme diagnoser, downs syndrom eller på anden vis er skrøbelige.

For høj takst for 4. klasse og op

Gentofte Kommune har ved en fejl opkrævet en for høj takst for børnene fra 4. klasse og opefter for pasningstilbuddet sammenlignet med øvrige klub tilbud i Kommunen.

Af kommunens åbne orientering om sagen fremgår det, at den for høje pris, skyldes, at det har været kotume at opkræve samme takst for børn fra indskoling til 10. klasse hos Søgården, hvis struktur og åbningstider er anderledes i forhold til sammenlignelige klubtilbud.

Men det har vist sig, at være imod gældende regler om, at egenbetalingen for klubtilbud på almenområdet falder i takt med, at barnet bliver ældre.

Op mod 1,7 millioner

Derfor betaler Gentofte Kommune nu penge tilbage til forældre med børn i GFO'en i de større klasser fra 1. juni 2015 og frem. Tidligere indkrævninger er forældede.

Det samlede beløb estimeres til at blive maksimalt 1,7 million kroner.

Ingen konsekvenser for børnene i GFO'en

Beløbet sammenholdt med den fremadrettede nedsatte egenbetaling per barn får dog ikke umiddelbart indflydelse på Søgårdsskolens GFO's kvalitet lover skoleleder Mads Unger Mikkelsen på Søgårdsskolen:

"Det kommer ikke til at koste os noget som helst, at forældrene skal betale lidt mindre for de større børn, så ændringen får ingen konsekvenserne for det pædagogiske tilbud."

Publiceret 12 September 2019 13:30