Borgmester Hans Toft (K), der her er fotograferet ved sit 25 års jubilæum, mener, at udligningssystemet i sin helhed skal tages op til vurdering. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Borgmester Hans Toft (K), der her er fotograferet ved sit 25 års jubilæum, mener, at udligningssystemet i sin helhed skal tages op til vurdering. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Gentofte får 68 millioner kroner fra udkantsstøtte

Oprydning i folkeregistret fører nu til, at Gentofte får del i et tilskud, der gives til kommuner med faldende folketal. "Den absolut største udgift på Gentofte Kommunes budget er stadig udligningen til andre kommuner," siger borgmesteren

Af
Signe Haahr Pedersen

En pulje penge, som egentlig er tænkt som en hjælp til de danske udkantskommuner, sender næste år 68 millioner kroner ned i Gentoftes kommunekasse

Det drejer sig om en særlig pulje indenfor det kommunale udligningssystem, som hvert år fordeles til kommuner, der oplever stor fraflytning og dermed kæmper med at opretholde en velfærd, der er på niveau med de dele af landet, som ikke lider af samme problem.

Grunden til, at Gentofte nu står til at modtage støtte fra puljen, skyldes, at kommunen sidste år ryddede op i sit CPR-register og fandt frem til, at en række fraflyttede borgere stod registreret som om, de stadig boede her.

Samme situation gælder for Frederiksberg Kommune, som står til at modtage 117 millioner kroner.

Regnestykket skaber frustration hos de kommuner, som plejer at få gavn af tilskuddet. I alt kommer 13 kommuner til at tabe omkring 270 millioner kroner. For Lolland Kommune betyder det for eksempel, at man næste år skal spare 41 millioner kroner, og det har fået borgmester Holger Schou Rasmussen (S) til at kræve en reform af udligningssystemet.

Også unfair for Gentofte

Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft (K) ser dog ikke noget problem i, at der er 68 millioner kroner på vej i Gentoftes retning.

"Faktum er, at den absolut største udgift på Gentofte Kommunes budget er udligningen til andre kommuner, og at beløbet er fordoblet siden 2007. Dengang betalte vi 1,6 mia. til andre kommuner – i dag er det hele 3,2 mia. kr., som borgerne i Gentofte sender videre til resten af landet. Det svarer til, at vi i 2019 betaler 58 procent af vores indkomstskatter til andre kommuner, og først den 31. juli hvert år begynder at betale til vores egen kommune," skriver han til Villabyerne og understreger, at udligningssystemet ifølge ham bør vurderes i sin helhed.

"Det er helt forfejlet at tage et enkelt kriterium ud og alene forholde sig til dette. Vi kan i Gentofte pege på andre kriterier, der er unfair, og hvor pilen peger den anden vej. For eksempel er det sådan, at når Gentofte Kommunes indtægt fra grundskyld (ejendomskatter) stiger med 100 kr., så skal kommunen betale yderligere ca. 140 kr. i udligning til andre kommuner," skriver han og fortsætter:

"Et andet eksempel er en for nyligt opdateret uddannelsesstatistik, der flytter et trecifret millionbeløb for enkelte kommuner – herunder også Gentofte. Dette selv om Danmarks Statistik selv betegner opdateringen som mangelfuld. Kriteriet medfører, at man kompenserer for udlændinges manglende uddannelse, selv om borgeren er i job. Hvorimod der ikke kompenseres, hvis en flygtning har en uddannelse, der ikke kan anvendes i Danmark."

I foråret besluttede den daværende indenrigsminister at pålægge alle landets kommuner at rydde op i deres CPR-registre inden 1. oktober.

Publiceret 12 September 2019 11:04