Nicolai Ventrup er forpagter på Stranden, Dansk Handicap Forbunds restaurant, der tirsdag i vintersæsonen holder åbent for alle fra 16-19. Foto: Gry Brøndum

Nicolai Ventrup er forpagter på Stranden, Dansk Handicap Forbunds restaurant, der tirsdag i vintersæsonen holder åbent for alle fra 16-19. Foto: Gry Brøndum

Dansk Handicap Forbund ville gerne dele AP Møllers gave ved Øresund - hvis deres medlemmer kunne bade i fred

Så længe vores medlemmer får kommentarer som "...den kan tale", så åbner vi altså ikke "Stranden" op for alle. Dansk Handicap Forbunds direktør Jens Bouet peger på diskrimination som vigtigste årsag til, at hans medlemmer ikke er klar til "lige adgang for alle".

Af
Gry Brøndum

DEBAT “Velkommen til Stranden”, siger forpagter Nicolai Ventrup til Villabyerne en råkold septemberformiddag, hvor avisens udsendte er på besøg.

Det regner, og der er ikke et øje at se ved café/restaurant “Stranden” og det relativt nye badeanlæg, der ligger bag Strandlund tæt ved Charlottenlund Fort, og som ejes af Dansk Handicapforbund:

Café forpagter: Åbning ville skabe liv og glade dage

“Jeg har altid vidst, at der kun var åbent for medlemmer, men det kunne være rart, at der også var åbent for andre i hverdagene i højsæsonen,” forklarer Nicolai Ventrup om sit problem med, at han først må åbne for andre gæster nu her fra tirsdag den 1. oktober og frem til og med april.

“Medlemmerne ville have glæde af, at der var åbent længere om sommeren. Jeg ville kunne køre markedsføring og tiltrække folk til stedet”

Adgang kræver armbånd

Som det er nu, kræver adgangen til Stranden og Dansk Handicap Forbunds badebro enten et medlemskab af Dansk Handicap Forbund til 489 kroner om året inklusiv strandkort. Eller også en dagsbillet til en værdi af 50 kroner.

Velkommen til Stranden. Dansk Handicap Forbunds nyrenoverede anlæg ved Øresund og bebyggelsen Strandlund åbner for offentligheden - i oktober. Foto: Gry Brøndum

Velkommen til Stranden. Dansk Handicap Forbunds nyrenoverede anlæg ved Øresund og bebyggelsen Strandlund åbner for offentligheden - i oktober. Foto: Gry Brøndum

Og Nicolai Ventrup mener som forpagter, at stedet har stort potentiale for liv og glade dage for både personer med handicap og andre borgere, hvis ikke adgangen var så restriktiv. “Jeg har kun solgt cirka 20 af de såkaldte dagsbilletter i år, så det er ikke det store tilløbsstykke”, siger han:

Bedre åbningstider og mere liv

“Hvis jeg måtte åbne op, ville det selvfølgelig være en god forretning for mig, men først og fremmest kunne mange i Charlottenlund få glæde af området og mange af de faste gæster med eller uden handicap ville få længere åbningssteder, i stedet for, at det nu er tomt meget af tiden midt om sommeren, hvor vi ofte må lukke tidligt.”

Dansk Handicapforbunds Strandudvalg har netop holdt møde, og her var åbningstiderne for restauranten igen oppe til diskussion, så Nicolai Ventrup oplever, at der er ny lydhørhed over for hans forslag.

Skatte-regler i vejen?

Det kan medlem af Strandudvalget fra Dansk Handicap Forbund Hans Jørgen Møller bekræfte, men Strandens oprindelige formål strider imod Nicolai Ventrups ønske, siger han:

“Dansk Handicap Forbund er skattemæssigt betragtet en velgørende organisation, og derfor ønsker vi ikke at gå ind og drive forretning”, siger han til Villabyerne og henviser til Handicapforbundets direktør, som ved mere om sagen.

Direktør Jens Bouet Stranden bekræfter, at Stranden ikke er momsregistreret, og at der gælder særlige skatte- og momsregler for organisationers klubhuse med udskænkning og kommerciel restaurationsdrift.

AP Møllers bade gave

Men det er ikke det, der sætter en stopper for at åbne Stranden op, inden regn og blæst tager over.

Det er til gengæld vores diskrimination af personer med handicap i Danmark, fortæller direktøren:

"Det var AP Møller, der i 1967 skænkede Stranden til de vanføres forbund, så de handicappede kunne bade, uden at der blev set skævt til dem."

“Stranden er tildelt os som en gave med det formål at være fristed for personer med handicap. Så de kan komme og bade uden at blive overbegloet”, forklarer Jens Bouet:

Dansk Handicap Forbunds badebro hvor medlemmer med strandkort har adgang. FOTO: Gry Brøndum

Dansk Handicap Forbunds badebro hvor medlemmer med strandkort har adgang. FOTO: Gry Brøndum

"Så det er alene af hensyn til medlemmerne, at vi ikke åbner op for offentligheden, mere end vi gør."

Stormen Bodil

Siden vi fik gaven fra AP Møller har vi opført et klubhus på matriklen, som i dag rummer en café/restaurant. Stormen Bodil oversvømmede huset, så for at beskytte ejendommen og kystsikre grunden, ansøgte vi AP Møller fonden om et større millionbeløb til at opgradere stedet og kystsikre det.

Forbundet fik en landskabsarkitekt til at tegne et anlæg med opgraderede omklædning- og badefaciliteter til personer med handicap, og området, hvor der før var åben græsplæne og frugttræer, blev hermed fra sidste år lukket af med en låge, som kun kan åbnes med Handicapforbundets adgangstegn.

Det nyrenoverede område ved Øresund lige ved siden af Charlottenlund Fort og bag bebyggelsen Strandlund. Foto: Gry Brøndum

Det nyrenoverede område ved Øresund lige ved siden af Charlottenlund Fort og bag bebyggelsen Strandlund. Foto: Gry Brøndum

Kun adgang for de rummelige

“Vi har et fristed her for vores medlemmer, hvor vi via medlemskabet er sikre på, at dem, der kommer, har den rummelighed og tolerance, der skal til, når man er sammen med stærkt handicappede mennesker. Og forpagteren har fra starten fået at vide, at præmisserne er som de er for hans arbejde”, siger Jens Bouet:

"Omvendt kan jeg oplyse, at alle der ønsker at opholde sig på Stranden jo bare kan melde sig ind i Dansk Handicap Forbund. En indmeldelse viser jo, at man ønsker at bidrage til stedets drift, samt at man er indstillet på at udvise den nødvendige rummelighed og tolerance."

Strandens grund var en gave fra AP Møller til Dansk Handicap Forbund i 1967. Nu er området renoveret og kyst sikret med penge fra fonden. Foto: Gry Brøndum

Strandens grund var en gave fra AP Møller til Dansk Handicap Forbund i 1967. Nu er området renoveret og kyst sikret med penge fra fonden. Foto: Gry Brøndum

Forpagter: Folk ser ikke skævt til personer med handicap mere

På Stranden er Nicolai Ventrup godt klar over, at han som forpagter har accepteret medlemsreglen fra starten; men han mener, at det er på tide at revidere opfattelsen af, hvad et “fristed for personer med handicap” bør være.

På spørgsmålet om, hvorvidt han ikke er bange for, at en åbning for andre gæster på Stranden kan genere de handicappede brugere, som stedet er skabt til, når de for eksempel i kørestole kan køre direkte ned i vandet af en dertil bygget rampe med gelændere, svarer Nicolai Ventrup:

“Jeg mener ikke, at det i dag er så stort et behov, at man har brug for at have et sted for sig selv som handicappet. Folk ser ikke skævt til personer med handicap.”

Dansk Handicap Forbunds anlæg Stranden indbyder kørestolsbrugere til en tur i Øresund, så de ikke længere behøver at bruge en lift fra badebroen. Foto: Gry Brøndum

Dansk Handicap Forbunds anlæg Stranden indbyder kørestolsbrugere til en tur i Øresund, så de ikke længere behøver at bruge en lift fra badebroen. Foto: Gry Brøndum

“Den kan tale”

Men det er simpelthen ikke rigtigt, siger direktør Jens Bouet fra Dansk Handicap Forbund:

Desværre er det sådan, at der blandt de såkaldt ”normale” i vores samfund er meget store barrierer for reel forståelse af personer med handicap. Vi har medlemmer, der får kommentarer som ”Hold da op – den kan tale””, fortæller Jens Bouet:

“Det er først for nyligt via den forrige regerings lovgivning, at diskrimination af personer med handicap uden for arbejdsmarkedet er blevet kategoriseret på lige fod med diskrimination af grupper som homoseksuelle og etniske minoriteter herhjemme.”

Forbund: Personer med handicap udelukkes

“Og i Danmark er vi langt bagefter med at indrette os, så personer med handicap faktisk kan deltage. For eksempel er 70-80% af alle restaurationer ikke indrettet til kørestolsbrugere, ligesom busser og regionaltog ikke er tilgængelige, så der er ikke så mange andre steder, vores medlemmer faktisk kan komme.”

“Vi har haft det oppe i bestyrelsen, at vi opretholder et område, hvor vi forbeholder pesoner med handicap retten til at bruge det”, afslutter Jens Bouet:

“Vi går i sagens natur meget ind for lige rettigheder for alle, og heraf også offentlighedens ret til at have glæde af Stranden. Men vi er enormt bange for, at hvis vi åbner op, så skræmmer vi vores egne brugere væk.”

FAKTA om Stranden

Er man nysgerrig efter at se, hvad Stranden er for et sted, er der åbent på forsøgsbasis fra den 1. oktober hver tirsdag aften, hvor man kan komme og købe et måltid mad fra 16:00-19:00. I øvrigt kan restaurant Stranden lejes til fester og arrangementer året igennem, også selvom man ikke er medlem af Handicapforbundet.

Publiceret 17 September 2019 11:30