Demonstration i Tasiilaq mod alkohol. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

Demonstration i Tasiilaq mod alkohol. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

UNICEF i Tasiilaq: Børn har ret til et liv uden overgreb

Gentofte donerede i 2018 godt en million til forebyggelse af overgreb i den grønlandske venskabsby som går til UNICEF's oplysning om FN's børnekonvention.

Af
Gry Brøndum

Børne- og ungechef Anne Mette Friis fra UNICEF Danmark har besøgt Gentoftes venskabsby Tasiilaq for at stå for en to dage lang konference i september med støttekroner fra Gentofte Kommune.

I 2018 samlede Gentofte Kommune 1.146.212 kroner ind til socialt udsatte børn i Tasiilaq. Og pengene er i brug under samarbejdsprojektet NAKUUSA, som UNICEF står for sammen med Grønlands Selvstyre.

Børneråd klar

I august blev et børneråd nedsat i Tasiilaq med elleve unge, udvalgt af 48 ansøgere blandt de lokale 13-18 årige. Børnerådet skal give de unge viden om FN’s børnerettigheder og oplyse de voksne om, hvad de unge vil og ikke vil være med til.

Og nu er anden del af projektet sat i gang med seminaret for de lokale lærere og pædagoger fra skoler, institutioner, ungdomskulturcenter og børnehjem, fortæller UNICEF's Anne-Mette Friis:

Åben tale om fordomme

”Der var enorm stor lydhørhed, og der var et enormt engagement. Nogle kunne kun lidt eller intet dansk. Men de fleste kunne noget. Og især efter vi fik talt om fordomme mellem øst og vest-Grønland og mellem Danmark og Grønland, kom der rigtig meget gang i debatten.”

Tasiilaq i Østgrønland september 2019. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

Tasiilaq i Østgrønland september 2019. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

”Vi havde fokus på, at alle lande rapporterer til FN om børnekonventionen, og hvordan konventionen opstiller regler som alle i verden skal overholde. Vi kommer ikke og peger fingre men oplyser det samme i Tasiilaq, som vi ville gøre i Vejle,” fortæller Anne Mette Friis om indsatsen.

4 ud af 5 kvinder har oplevet overgreb

Ifølge en statistik fra 2018 har 81% af alle kvinder i Tasiilaq født efter 1970 været udsat for overgreb, og 42% af alle mænd, og derfor mange af dem, der nu skal ændre kulturen for de kommende generationer, selv overlevere:

”Vi talte meget om overgreb og vold mod kvinder og på et tidspunkt var der én, der måtte forlade seminaret. Måske fordi hun selv havde oplevet noget uhyggeligt,” fortæller Anne Mette Friis, der godt kan forstå, hvorfor overgreb er svære at bekæmpe i Østgrønland:

Hvad er normalt?

”Hvis du tror, at noget er normalt, fordi det er sådan, du er vokset op, så har du ikke styrken til at sige fra. Derfor er det en start at oplyse om børns rettigheder. For det rykker ved normerne, og det er rigtig vigtigt. For med viden kommer ændringer i vores opførsel.”

Demonstration mod alkohol september 2019. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

Demonstration mod alkohol september 2019. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

”Men når så mange har de her oplevelser med i bagagen, så oplever jeg også, at der er en stor vilje til at bryde mønsteret, og der er mange ressourcestærke mennesker i en bygd som Tasiilaq,” fortæller Anne-Mette Friis, der for eksempel oplevede, at folk gik på gaden i en demonstration mod alkohol på den dag, hvor der er skatterefusion:

”Når man får skat tilbage eller lønninger om fredagen, så er det ofte en svær dag for børnene, for så blive der drukket meget,” fortæller Anne Mette Friis fra UNICEF, der ikke lægger skjul på, at hendes oplevelse i Tasiilaq også giver inspiration til, at vi kan lære noget den anden vej:

Tasiilaq september 2019. Foto: Anne-Mette Friis

Tasiilaq september 2019. Foto: Anne-Mette Friis

Det sunde udendørsliv

”Jeg gik forbi den lille inderhavn i Tasiilaq og så knægte med fiskestænger og børnene er ude og lege hele tiden, og jeg synes vi kan lære meget af det i vores kultur, hvor vores børn sidder derhjemme med deres ipads og mobiltelefoner,” fortæller hun om et møde med mennesker og omgivelser, der virkelig gjorde indtryk:

”Det var så smukt så smukt. Vi kredsede i helikopteren rundt om en hval, så jeg var fuldstændig blown away ved at se den skønhed og høre den stilhed. Og folk var så søde og imødekommende og omsorgsfulde.”

Tasiilaq udsigt. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

Tasiilaq udsigt. Foto: Anne-Mette Friis/UNICEF

FN's Børnekonvention artikel 34

Deltagerstaterne påtager sig at beskytte barnet mod alle former for seksuel udnyttelse og seksuel misbrug. Med henblik herpå skal deltagerstaterne især tage alle passende nationale, bilateriale og multilaterale forholdsregler for at forhindre: (a) at et barn overtales eller tvinges til at deltage i nogen form for ulovlig seksuel aktivitet; (b) at børn udnyttes til prostitution eller andre former for ulovlig seksuel aktivitet; (c) at børn udnyttes i pornografiske forestillinger og materialer.

Publiceret 09 October 2019 09:00