Der bliver ikke tale om at tilrette Bonavas byggeprojekt på den tidligere godslæsseplads ved siden af Forstbotanisk Have, understreger Gentoftes borgmester, Hans Toft (K). Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Der bliver ikke tale om at tilrette Bonavas byggeprojekt på den tidligere godslæsseplads ved siden af Forstbotanisk Have, understreger Gentoftes borgmester, Hans Toft (K). Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Hans Toft: "Vi vil nu tage kontakt til staten for at spørge, hvad de nu agter at gøre med deres grusareal"

Gentofte Kommune dropper alle planer om at få bebygget arealet øst for Charlottenlund Station, viser de skriftlige svar, Villabyerne har modtaget fra borgmesteren

Af
Jesper Bjørn Larsen

Borgmester Hans Toft, hvad er din kommentar til Miljøstyrelsens afgørelse?

"Miljøstyrelsen har truffet en beslutning, som betyder, at hverken det foreslåede byggeri eller andet byggeri kan opføres på det pågældende grusareal ved Charlottenlund Station. Det betyder så også, at staten endnu engang forhindrer os i at skaffe ungdomsboliger og almene familieboliger til de mange boligsøgende i Gentofte Kommune."

Hvad betyder afgørelsen for Gentofte Kommunes ønske om at få bebygget grunden øst for Charlottenlund Station? Vil I bede Bonava tilrette byggeprojektet, så det ikke overskrider de gældende skovbyggelinjer?

"Nej. Efter Miljøstyrelsens afgørelse er et projekt jo umulig på arealet, da der efter afgørelsen kun kan opføres byggeri på jernbaneskinnerne."

Hvad er Gentofte Kommunes næste skridt i sagen?

"I relation til et byggeri er sagen stoppet af Miljøstyrelsen. Denne afgørelse kan ikke ankes. Derfor er der ikke noget næste skridt vedrørende byggeriet, hvilket vi også tidligere har konstateret. Vi vil nu tage kontakt til staten for at spørge, hvad de nu agter at gøre ved deres grusareal, som nu gennem årtier har henligget misligholdt."

Publiceret 31 October 2019 15:50