Det er blandt andet den store indsats med at sikre bedre håndtering af de øgede regnmængder og oversvømmelser, som her ved Gentofterenden, der betyder, at Gentofte Kommune nu kan kalde sig Klimakommune Plus+.

Det er blandt andet den store indsats med at sikre bedre håndtering af de øgede regnmængder og oversvømmelser, som her ved Gentofterenden, der betyder, at Gentofte Kommune nu kan kalde sig Klimakommune Plus+.

Hans Toft (K): Gentofte skruer op for grønne ambitioner

I april 2009 blev Gentofte Kommune Klimakommune. Nu tager kommunen det næste skridt og underskriver en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune Plus+

Af
Signe Steffensen

Gentofte Kommune skruer op for ambitionerne på klimaområdet.

Kommunen har netop indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune Plus+.

Det indebærer flere initiativer omkring klimatilpasning og en øget indsats omkring energirenovering i samarbejde med virksomheder og borgere.

Udvidelsen af Klimakommuneaftalen glæder Gentofte Kommunes borgmester, Hans Toft (K).

I en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune om den nye status siger han:

"Vi har de seneste ti år haft en fokuseret indsats på klimaområdet, og derfor er det også glædeligt, at vi nu - som en af de få kommuner i landet - kan kalde os Klimakommune Plus+. Som Klimakommune Plus+ kommer vi til at igangsætte endnu flere initiativer og samarbejder med virksomheder og private borgere med henblik på at opnå en positiv og målbar effekt på CO2-udledningen."

Regnvands-håndtering

Baggrunden for at Gentofte kan kalde sig Klimakommune Plus+ er blandt andet den store indsats med at sikre bedre håndtering af de øgede regnmængder og oversvømmelser.

Med klimatilpasningsløsninger ved blandt andet Gentofterenden og i Mosegårdskvarteret kan kommunen dokumentere en direkte klimaeffekt.

Begrønning

Klimaeffekten opnås gennem CO2-optag ved de grønne klimatilpasningsløsninger, som omfatter begrønning og beplantning, og gennem de miljøeffekter, der opnås ved at tilbageholde eller nedsive regnvand, udvikle byrum rekreativt, skabe bedre naturkvalitet og biodiversitet samt forbedre kvaliteten af søer og vandløb.

Energirenovering

Foruden klimatilpasningsprojekterne har Gentofte Kommune også stor fokus på energirenovering. Både af egne bygninger og ved at fremme energirenoveringer hos virksomheder og private borgere.

Det sker eksempelvis med initiativer som 'Bæredygtig Bundlinje' og 'Styr Energien', hvor lokale virksomheder får hjælp til at reducere energiforbrug samt 'Grøn Hverdag', hvor familier skal omstille sig til en bæredygtig livsstil.

Grøn omstilling hjemme og ude

Målet er at motivere til grøn og cirkulær omstilling og skabe målbare miljøeffekter i form af CO2-besparelser hos virksomhederne og i private hjem.

Derudover har Gentofte Kommune forpligtet sig til at være 'Ansvarlig Kommune' ved ikke at investere i fossile brændsler.

Et skridt i den rigtige retning

I Danmarks Naturfredningsforening ønsker præsident Maria Gjerding tillykke med Gentofte Kommunes nye titel som Klimakommune Plus+:

"Jeg er rigtig glad for, at Gentofte har valgt at sætte ekstra fart på klimaindsatsen og har valgt at tænke klima ind i initiativer, der strækker sig ud over kommunens egen virksomhed. Vi skal alle hæve ambitionerne, hvis vi skal bremse klimaforandringer, og det her er et godt skridt i den rigtige retning," siger Maria Reumert Gjerding.

For at blive berettiget til at blive Klimakommune Plus+ skal man opfylde to ud af seks kriterier, som DN har opstillet. Kriterierne er: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, 'Ansvarlig Kommune', 'Compact of Mayors'.

Publiceret 05 November 2019 10:04