Prøveboringer på vej i kommunen. Foto: Novafos

Prøveboringer på vej i kommunen. Foto: Novafos

Larmende prøveboringer på vej

Nu begynder NOVAFOS og HOFOR at lave prøveboringer til Svanemøllen Skybrudstunnel

Af
Gry Brøndum

Der skal bores dybt i Gentoftes undergrund: 10-40 meter ned i jorden for at afdække lagene af jord, sten, kalk og grundvand.

Den viden er nemlig nødvendig for, at NOVAFOS og HOFOR kan komme i gang med at bygge den planlagte skybrudstunnel, der skal sikre boligområder og Lyngbyvejen mod oversvømmelser i fremtiden, når der kommer massive mængder af regn som følge af klimaforandringer.

Brummen og larm

For beboere i Gentofte kommer det til at betyde dage med brummen og larm fra boret i boreriggen, der her fra oktober og nogle måneder frem vil blive opstillet 62 steder på ruten for skybrudstunnellen, der går gennem Gentofte.

Boringerne vil kun foregå i dagtimerne og efter to uger på et sted, flytter boreriggen videre til næste område, så naboerne igen får fred.

Advarsel ugen inden

De nærmeste naboer til en boring vil blive advaret en uge inden, arbejdet går i gang.

Når boreriggen ankommer til et nyt borested, tager det en dags tid at gøre den klar.

Og når den flyttes igen, vil der blive efterladt et lille prøvested, som man kan vende tilbage til, hvis der er brug for flere prøver af jorden.

I foråret 2020 ventes boringerne i Gentofte, Gladsaxe og Københavns Kommune at være overstået, og så vil man vide mere om, hvilke bor, der skal bruges til anlægning af tunnellen, og hvor rørene i skybrudstunnellen præcis skal ligge i jorden, så de kan føre regnvand væk fra vejene i fremtiden.

Tunnelgravning 2022-27

Skybrudssikringsprojektet kommer ifølge NOVAFOS til at påvirke en række borgere i Gentofte i anlægsfasen fra ca 2022-2027.

Publiceret 06 November 2019 10:32