Det er Energistyrelsen, der har fastsat de beregningsforudsætninger, der betyder, at det lige nu ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at investere i en udbygning af fjernvarmenettet.

Det er Energistyrelsen, der har fastsat de beregningsforudsætninger, der betyder, at det lige nu ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at investere i en udbygning af fjernvarmenettet.

Benspænd for den grønne omstilling: Gentofte er klimakommune, men må ikke udbygge fjernvarmenettet

Gentofte er Klimakommune Plus men kan ikke få lov til at udfase fossilebrændstoffer. Historisk lave priser på naturgas betyder at fjernvarme ikke længere er samfundsøkonomisk rentabelt

Af
Signe Steffensen

For et par uger siden skrev vi historien om, hvordan Gentofte Kommune skruer op for ambitionerne på klimaområdet og har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune Plus+.

Målet er ifølge Gentofte Kommune at motivere til grøn og cirkulær omstilling og skabe målbare miljøeffekter i form af CO2-besparelser hos virksomhederne og i private hjem.

Derudover har Gentofte Kommune forpligtet sig til at være 'Ansvarlig Kommune' ved ikke at investere i fossile brændsler.

Men lige nu er der sat en stopper for at investere i det modsatte – nemlig fjernvarme.

Kommunalbestyrelsen i Gentofte må nemlig kun godkende de projekter, som er samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Og her spænder de historisk lave naturgaspriser, samt det forhold, at staten har store indtægter på olie og gas, ben for en udbygning af fjernvarmenettet.

Derfor synes en af Villabyernes læsere Lasse Rønne Bech Carlsen, at det klinger lidt hult det der med Klimakommune Plus+.

Selv har han tålmodigt ventet på, at udbygningen af fjernvarmenettet skulle nå til Bøgehøj i Dyssegårdskvarteret, hvor han bor. Han vil nemlig hellere end gerne udskifte sit oliefyr med fjernvarme.

Men ifølge Gentofte Kommune, så må han væbne sig med tålmodighed. For udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte er gået helt i stå.

Det bekræfter Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme i et svar på Villabyernes henvendelse:

”For at gennemføre nye fjernvarmeudbygninger i kommunen skal der løbende godkendes projektforslag for konvertering af gasopvarmede områder til fjernvarme. Et forslag kan kun godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvis det kan påvise en positiv samfundsøkonomi, uanset hvilken værdi udbygningen giver for selskabet og forbrugerne.

Ved den samfundsøkonomiske beregning ses der på, om det er en økonomisk fordel for samfundet at konvertere naturgasforsynede områder til fjernvarmeområder og herunder foretage en stor investering i at anlægge nye fjernvarmerør. Og her spiller det ind, at gaspriserne pt. er historisk lave.”

Paradoksalt

Karen Riis Kjølbye (K), der er formand for Teknik og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, kan sagtens forstå borgernes frustration.

”Med vores viden om den skade, CO2 forvolder, og med Danmarks ambitioner om at reducere udledningen, så er det ganske uforståeligt, at det pt. ikke er muligt for kommunerne at godkende nye fjernvarmeprojekter i villaområderne. Så jeg forstår til fulde borgernes utilfredshed og frustrationen over at blive fastholdt i en fossil energiform, når der er et godt og grønt alternativ,” siger Karen Riis Kjølbye.

I regnestykket om hvorvidt der er tale om en positiv samfundsøkonomisk investering indgår en række forskellige faktorer, herunder om investeringen modsvares af den samfundsmæssige betydning af den CO2-besparelse, omlægningen giver. Det er Energistyrelsen, der fastsætter de beregningsforudsætninger.

Hvis et projektforslag om udbygning af fjernvarmenettet ikke kan påvise en positiv samfundsøkonomi, må Kommunalbestyrelsen ikke godkende det, uanset om selskabs- og brugerøkonomi ser positiv ud.

”Det er paradoksalt, at nogle tekniske beregninger spænder ben for en politisk dagsorden, som går i den grønne retning,” siger Karen Riis Kjølbye

Halvering af varmeregning

Da Lasse Rønnebech Carlsen købte huset på Bøgehøj for tre år siden, kunne han se, at udbygningen af fjernvarmenettet var i fuld gang over alt i kommunen, og derfor vurderede han også, at han inden for en rimelig årrække kunne udskifte oliefyret i den 188 kvadratmeter store villa, med en tilkobling til det billigere og mere miljøvenlige fjernvarmenet.

Som det er nu, hvor villaen opvarmes via et oliefyr, ligger hans varmeregning på 25-30.000 kr. om året, og sammenligner han sig med andre husejere, der har et hus af samme størrelse, men er tilkoblet fjernvarmen, så ligger den på det halve.

”Hvis Gentofte reelt vil være en grøn kommune, bør den sætte gang i denne udbygning, om den så selv skal betale regningen. Det kan jo ikke være rigtigt, at nogle borgere får en fantastisk mulighed for at halvere deres varmeregning, mens andre ikke gør. Det er forskelsbehandling. Vi betaler jo det samme i skat,” siger Lasse Rønnebech Carlsen.

Efter Gentofte Kommunes henvisning til Energistyrelsens regler har han selv undersøgt alternative opvarmningsmuligheder, men anlægsudgifterne løber let op i omkring 70-100.000 kr.

Derfor har han foreløbigt valgt at beholde oliefyret og installerer en brændeovn, som familien kan fyre op i de dage, hvor det er rigtig koldt.

"Det hjælper lidt på varmeregningen, fordi brænde er billigt, men det er jo ikke godt for miljøet," konstaterer han.

Det ekstra attraktive ved en fjernvarmeløsning er ifølge Lasse Rønnebech Carlsen, at anlægsudgifterne til en fjernvarmekonvertering stort set er lig nul, da man kan tilslutte sig en aftale (A-aftale) hvor fjernvarmeselskabet afholder alle anlægsudgifter, og hvor man så derefter betaler løbende for leje, drift og vedligehold af anlægget. Altså en ordning hvor selskabet ejer alt udstyret frem til afgangen på fjernvarmeenheden inde i huset.

Med en naturgasløsning skal Lasse Rønnebech Carlsen som nævnt selv investere 70.000-100.000 kr.

"Tilbagebetalingstiden for en udgift af denne størrelse, er temmelig mange år, selvom man også med naturgas kan halvere sin udgift til varme," siger den frustrerede husejer.

Ingen udsigt til udbygning

Lasse Rønnebech Carlsen er langt fra den eneste husejer, der gerne vil tilsluttes fjernvarmenettet.

Ifølge Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er der en stor efterspørgsel fra borgerne.

De følger derfor nøje udviklingen for at sikre, at de kan forsætte udbygningen, så snart det bliver muligt.

Energistyrelsen ændrer i beregningsforudsætningerne cirka én gang om året og har lige udgivet nye beregningsforudsætninger, som desværre ikke giver mulighed for udbygning af fjernvarmenettet.

Publiceret 03 December 2019 11:23